facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
UE

Regulamin korzystania z samoobsługowych Pralkomatów firmy Break&Wash na terenie całego kraju. Ogólne warunki świadczenie usług. Informacja dla klienta.

Regulamin z dnia 05.06.2022 roku

Przed korzystaniem z usług Pralkomatów prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie oraz suszenie.

 1. Klient Samoobsługowych Pralkomatów Break&Wash wykonuje usługę na własną odpowiedzialność. Sam decyduje o dozowaniu detergentu, doborze temperatury i wyborze programu w pralce i suszarce, użytkowaniu systemu płatności i innych.
 2. Firma Break&Wash nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonych przez producenta na wyrobie. Nie odpowiada również za odklejanie się materiału od warstwy usztywniającej np. flizeliny, poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków i guzików, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą. Break&Wash nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej praniem lub suszeniem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 3. Pralkomaty Break&Wash nie gwarantują całkowitego usunięcia plam z przedmiotów i garderoby, oraz nie odpowiadają za przebarwienia tkanin ujawnione podczas prania a spowodowane w trakcie użytkowania przez Klienta. Dopuszcza się używanie przez Klienta dodatkowych środków takich jak odplamiacze i wybielacze.
 4. W Pralkomatch Break&Wash zabrania się prania i suszenia odzieży zwierzęcej oraz legowisk zwierzęcych, mopów, obuwia oraz przedmiotów z elementami metalowymi, ostrymi mogącymi uszkodzić urządzenie tj.: plecaków ze stelażami itp.
 5. Zabrania się wkładania do suszarek i suszenia mokrego i nieodwirowanego prania.
 6. W Pralkomatch Break&Wash możliwe jest załadowanie ubrań o łącznej wadze wynoszącej do 9kg.
 7. Firma Break&Wash nie odpowiada za zaginięcia lub zniszczenia pranych i suszonych rzeczy z winy Klienta, który nie dopilnował czasu prania lub suszenia, niewłaściwie dobrał temperaturę lub błędnie wybrał program.
 8. Podejmując decyzję o wyborze programu i uruchomieniu przycisku START nie istnieje możliwość zmiany programu prania.
 9. Dopuszcza się sytuacje, że gdy Klient po wykonanej usłudze nie usunie z urządzeń swoich rzeczy, wówczas nowy Klient może wyjąć przedmioty poprzedniego Klienta by załadować urządzenie i uruchomić je.
 10. Opłata za usługę pobierana jest z góry poprzez elektroniczny system płatności. Wysokość opłat określa naklejka z ceną na danym Pralkomacie
 11. Firma Break&Wash zastrzega sobie możliwość zmianę ceny oraz możliwość różnicy cenowej za usługę pralnia i suszenia w zależności od lokalizacji.
 12. Płatności za usługę można dokonywać za pośrednictwem karty płatniczej.
 13. Za przedmioty pozostawione w Pralkomacie lub przed nim, firma Break&Wash nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Klient korzystający z usług Pralkomatów Break&Wash, automatycznie wyraża zgodę na monitoring wizyjny użyty w lokalu.
 15. Klient wykonujący usługę pralniczą w Pralkomatach Break&Wash potwierdza zapoznanie się z regulaminem.